Витяг

Витяг - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.

Для отримання витягу від Вас не потрібно ніяких документів! Тільки повідомте нам назву та ідентифікаційний код підприємства або підприємця!

P Витяг отримується протягом 1 робочого дня!

З Єдиного державного реєстру надаються такі види витягів:

 • Базовий - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі. 
 • Розширений - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі. 
 • Вибірковий - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі. 
 • Про відокремлений підрозділ юридичної особи - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про відокремлений підрозділ юридичної особи, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі. 

У запиті про надання базового, розширеного витягів зазначаються такі критерії пошуку:

про юридичних осіб:

 • повне найменування юридичної особи; 
 • ідентифікаційний код юридичної особи; 

про фізичних осіб - підприємців:

 • прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця; 
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). 

У запиті про надання вибіркового витягу зазначаються такі критерії пошуку:

про юридичних осіб:

 • повне найменування юридичної особи;
 • ідентифікаційний код юридичної особи; 
 • код основного виду економічної діяльності юридичної особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України (район, населений пункт);
 • дані про особу, яка обирається (призначається) до органу управління юридичної особи, уповноважену представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами: прізвище, ім'я, по батькові та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 • дані про засновника (учасника) юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); повне найменування юридичної особи та/або ідентифікаційний код юридичної особи; 

про фізичних осіб - підприємців:

 • прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця; 
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 • код основного виду економічної діяльності фізичної особи - підприємця на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України (район, населений пункт). 

У запиті про надання витягу про відокремлений підрозділ юридичної особи зазначаються такі критерії пошуку:

 • найменування відокремленого підрозділу юридичної особи; 
 • ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи.

 У формі базового витягу, сформованого на дату, визначену запитувачем у запиті, зазначаються:

 • відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг;
 • найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг. 
 • відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі. 
 • відомості щодо юридичної особи: 
 • повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності; 
 • ідентифікаційний код юридичної особи; 
 • місцезнаходження юридичної особи; 
 • перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа; 
 • дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування; 
 • основний вид економічної діяльності; 
 • прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори; 
 • дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи; 
 • дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; 
 • дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 • дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена у результаті перетворення;
 • дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації; 
 • дані про перебування юридичної особи в процесі припинення; 
 • дата державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для її внесення; 
 • дата відміни державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для її внесення; 
 • інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою. 

  Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

  • повне найменування юридичної особи та скорочене в разі його наявності; 
  • ідентифікаційний код юридичної особи; 
  • місцезнаходження юридичної особи; 
  • дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу; 
  • дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; 
  • дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; 
  • дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення; 
  • дані про перебування юридичної особи в процесі припинення; 
  • дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення. 

  Відомості щодо фізичної особи - підприємця:

  • прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи; 
  • місце проживання;
  • основний вид економічної діяльності; 
  • дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця - у разі, коли державна реєстрація фізичної особи - підприємця була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; 
  • дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу - підприємця - у разі, коли державна реєстрація фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; 
  • дані про перебування фізичної особи - підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства; 
  • дата державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для її внесення; 
  • дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для її внесення. 
  • номер, дата та час формування витягу. 
  • відомості про особу, яка сформувала витяг. 

  У формі розширеного витягу, сформованого на дату, визначену запитувачем у запиті, зазначаються:

  • відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; 
  • найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг. 
  • відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі. 

  Відомості щодо юридичної особи:

  • повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності; 
  • повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності; 
  • ідентифікаційний код юридичної особи; 
  • центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків; 
  • місцезнаходження юридичної особи; 
  • перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа; 
  • дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування; 
  • види діяльності; 
  • відомості про органи управління юридичної особи; 
  • прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори; 
  • дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
  • дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; 
  • дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; 
  • дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення; 
  • назва установчого документа; 
  • дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту; 
  • дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код
  • дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора; 
  • відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення; 
  • відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог; 
  • дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення; 
  • дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення; 
  • дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа; 
  • дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб - правонаступників, їх ідентифікаційні коди
  • номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 
  • місцезнаходження реєстраційної справи; 
  • відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: 
  • дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку; 
  • дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв'язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; 
  • дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік; 
  • дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; 
  • термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи; 
  • інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою. 

  відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

  • повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності; 
  • ідентифікаційний код юридичної особи; 
  • місцезнаходження юридичної особи; 
  • дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу; 
  • дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; 
  • дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; 
  • дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення; 
  • дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: повне найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код
  • відомості про перебування юридичної особи в процесі припинення;
  • дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення; 
  • відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: 
  • дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку; 
  • дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв'язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; 
  • дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік; 
  • дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; 
  • термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи. 

  Відомості щодо фізичної особи - підприємця:

  • прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи; 
  • місце проживання; 
  • види діяльності; 
  • дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця; 
  • місцезнаходження реєстраційної справи; 
  • відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: 
  • дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких фізична особа - підприємець перебуває на обліку;
  • дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; 
  • дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи - підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
  • дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; 
  • термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи - підприємця; 
  • дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства; 
  • прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця; 
  • відомості про строк, визначений фізичною особою - підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна фізичної особи - підприємця, для заявлення кредиторами своїх вимог; 
  • дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для його внесення; 
  • дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для її внесення; 
  •  інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем. 
  • номер, дата та час формування витягу. 
  • відомості про особу, яка сформувала витяг. 

  У формі вибіркового витягу, сформованого на дату, визначену запитувачем у запиті, зазначаються:

  • відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; 
  • найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг. 
  • відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі. 
  • відомості щодо юридичної особи: 
   • повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності; 
   • ідентифікаційний код юридичної особи; 
   • місцезнаходження юридичної особи. 
  • відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
   • повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності; 
   • ідентифікаційний код юридичної особи; 
   • місцезнаходження юридичної особи. 
  • відомості щодо фізичної особи - підприємця:
   • прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. 
  • на вибір запитувача: 
   • будь-які відомості, які містяться в ЄДР і є доступними для отримувача витягу;
   • дані про реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; зміни, унесені реєстраційною дією. 
   • номер, дата та час формування витягу. 
   • відомості про особу, яка сформувала витяг. 

  У формі витягу про відокремлений підрозділ юридичної особи, сформованого на дату, визначену запитувачем у запиті, зазначаються:

  • відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; 
  • найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг. 
  • відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі. 
  • відомості щодо юридичної особи: 
   • повне найменування юридичної особи; 
   • ідентифікаційний код юридичної особи. 
  • відомості про відокремлений підрозділ: 
   • ідентифікаційний код
   • повне найменування; 
   • місцезнаходження; 
   • види діяльності; 
   • прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи на підставі довіреності, у тому числі підписувати договори; 
   • дата та номер запису про створення відокремленого підрозділу; 
   • місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи; 
   • відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: 
   • дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку; 
   • дані про основний вид діяльності; 
   • дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; 
   • термін, до якого відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи; 
   • відомості про закриття відокремленого підрозділу. 
  • номер, дата та час формування витягу. 
  • відомості про особу, яка сформувала витяг. 

  P Витяг отримується протягом 1 робочого дня! 


   

  W До Вашого відома!!!

  Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 2009/5 від 19.08.2011 року на веб-сайті Єдиного державного реєстру, технічним адміністратором якого є Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр» відображається інформація з Єдиного державного реєстру щодо юридичних осіб, органів державної   влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, а також інформація щодо Фізичних осіб-підприємців.

  ; В електронному вигляді Ви можете ознайомитись із такими даними:
  1. про юридичну особу:
  • ідентифікаційний код юридичної особи;
  • повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;
  • місцезнаходження юридичної особи;
  • ПІБ керівника юридичної особи (дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи); 
  • ПІБ осіб уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи); 
  • інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою; 
  • місцезнаходження реєстраційної справи; 
  • дата державної реєстрації юридичної особи / дата державної реєстрації юридичної особи, яка утворена у результаті перетворення; 
  • дані про перебування юридичної особи у процесі припинення/Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації; 
  • види діяльності 
  • відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог; 
  • дані про державну реєстрацію припинення юридичної особи; 
  • номер та дата останньої виписки.

   2.   про Фізичну особу-підприємця:

  • ПІБ;
  • інформація про здійснення зв’язку з Фізичною особою - підприємцем;
  • місцезнаходження реєстраційної справи; 
  • дані про провадження підприємницької діяльності / дані про перебування фізичної особи-підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства;  
  • відомості про строк, визначений фізичною особою - підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна фізичної особи - підприємця, для заявлення кредиторами своїх;  
  • дані про державну реєстрацію припинення фізичної особи – підприємця;  
  • номер та дата останньої виписки.

  Пропонуємо Вам скористатись посиланням на сайт Державного підприємства Інформаційно-ресурсний центр, для отримання вище зазначеної інформації в електронному вигляді!

  Вартість послуги – 250 грн.
  В суму включено плату за надання адміністративних послуг.