Виписка

Законом України від 07 квітня 2011 року №3205-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи – підприємця», який набрав чинності з 07.05.2011, запроваджено принцип здійснення діяльності юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців без свідоцтв про державну реєстрацію. Взамін свідоцтва про державну реєстрацію державним реєстратором видається виписка із Єдиного державного реєстру.

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  – документ, що містить відомості про юридичну особу або її відокремлені підрозділи, або фізичну особу - підприємця, визначені цим Законом, і використовується для їх ідентифікації під час провадження господарської діяльності та відкриття рахунку в банку;

; У формі виписки зазначаються:

 • найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця; 
 • ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); 
 • місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця; 
 • прізвища, імена, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної особи - підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків; 
 • наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи - підприємця. 
 • відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: 
 • дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа - підприємець перебуває на обліку; 
 • дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік; 
 • дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; 
 • термін, до якого юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи місця проживання фізичної особи – підприємця; 
 • дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі: 
 1. дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; 
 2. дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; 
 3. дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення. 
 • дата та час видачі виписки. 
 • запис про перебування юридичної особи у процесі припинення або фізичної особи - підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності, а також про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - у разі, коли юридична особа знаходиться у процесі припинення або фізична особа - підприємець знаходиться у процесі припинення підприємницької діяльності, юридичну особу або підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця припинено. 
 • відомості про особу, яка сформувала виписку. 

Виписка підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою.

Державний реєстратор відмовляє у наданні виписки, якщо:

 • у Єдиному державному реєстрі є запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням; 
 • у Єдиному державному реєстрі є запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

; Для оформлення запиту на отримання виписки необхідно:

надати інформацію стосовно юридичної особи або фізичної особи підприємця

 • повне найменування/ прізвище ім’я по-батькові, 
 • ідентифікаційний код;

видати довіреність

P Виписку можна отримати за 1-2 дні після надання нам підписаного доручення.

Вартість послуги – 250 грн.
В суму включено плату за надання адміністративних послуг.